Texty

Úvodní slovo z vernisáže na Bílé Hoře

Petr Turecký

Tři pohledy na výstavu "NĚKOLIK KRESEB K ŽIVOTU SV.VOJTĚCHA"

Zobrazit celý článek

Úvodní slovo z vernisáže v evangelickém kostele v Soběhrdech

Petr Turecký

Michal Tomek maluje obrazy, které nám připomínají gotické nebo renesanční témata. Hory, stromy, ptáky, psy, městská architektura. Lámaná draperie, negeometrická perspektiva, barvy - to vše nám připomene gotické obrazy - mě osobně italské mistry jakým byl např. Ambrozio Lorenzetti nebo ranně renesanční Paolo Ucello, nebo seveřany: Bratry z Limburka...manýristického Arcimbolda. Mohl bych pokračovat dále.

Zobrazit celý článek

Text k cyklu obrazů Žebříky pro výstavu v Soběhrdech

Michal Tomek

Tři rozměrnější plátna, která jsem maloval v roce 2010 přímo pro tuto výstavu, byla inspirována prostorem kostela v Soběhrdech.

Zobrazit celý článek

Umění sycené uměním

PhDr. Eva Bužgová

Jak sdělit druhým osobní okouzlení z malířství minulých epoch, čím zpřítomnit staré mýty a báje, zaznamenat tajuplné děje a ztvárnit groteskní objekty, které obkličují jedince ve snech a vegetují v přítmí všedních dnů; proč vizualizovat pocity z prolínání a překrývání přítomného s odeznělým či blízkého s nekonečným? Jak ukládat fragmenty dneška do databáze nejistých zítřků? A komu veškeré intenzivní výtvarné úsilí a uvolněná formotvorná představivost navodí nový estetický prožitek a přispěje k pocitu životní harmonie? Podobné otázky si pravděpodobně kladl v tichu pracovního soustředění Michal Tomek, umělec osamělý ve svém úsilí o klasickou dokonalost vlastní malířské tvorby.

Zobrazit celý článek

Rozhovor k výstavě "Archaeologia Loculi" (ČRo 3 - Vltava)

O archeologii šuplíků (kresby 1979 – 2010) v galerii Felix Figura.

Zobrazit v novém okně

Rozhovor k výstavě Nové kresby a obrazy (ČRo 3 - Vltava)

O výstavě v galerii Chodovská tvrz (2009) v pořadu ranní Mozaika.

Zobrazit v novém okně

Rozhovor k výstavě Obrazy (ČRo 3 - Vltava)

O výstavě v Malé Galerii Chodovské tvrze (2008) s redaktorem Karlem Oujezdským.

Zobrazit v novém okně

Manifest

Michal Tomek

Věřím, že malba jako umění a řemeslo nemůže být překonána a vytlačena jinou zobrazovací technikou, ani fotografií, ani filmem, ani sebedigitálnější reprodukcí. V případě malby je totiž prostředníkem mezi okem a obrazem lidská ruka vedená tajnými zákruty umělcovy duše.

Zobrazit celý článek

image